Combo đi sinh

1.299.000

Có hàng

Một combo bao gồm các món sau:
1. Khăn sữa xô 20 cái
2. Khăn tắm xô 2 cái
3. Quần áo ngắn 2 bộ
4. Áo dài tay 2 cái
5. Gối xô sơ sinh
6. Khăn ướt không mùi
7. Meiji thanh nội địa 3 thanh
8. Nón sơ sinh 2 cái
9. Bao tay chân 2 bộ
10. Bình sữa Wesser
11. Sữa tắm Dnee
12. Quần lót giấy
13. Tăm bông sơ sinh
14. Phấn rôm sơ sinh
15. Nước rửa bình sữa Dnee
16. Lót chống thấm 10 cái
17. Cây rửa bình sữa
Danh mục:
Một combo bao gồm các món sau:
1. Khăn sữa xô 20 cái
2. Khăn tắm xô 2 cái
3. Quần áo ngắn 2 bộ
4. Áo dài tay 2 cái
5. Gối xô sơ sinh
6. Khăn ướt không mùi
7. Meiji thanh nội địa 3 thanh
8. Nón sơ sinh 2 cái
9. Bao tay chân 2 bộ
10. Bình sữa Wesser
11. Sữa tắm Dnee
12. Quần lót giấy
13. Tăm bông sơ sinh
14. Phấn rôm sơ sinh
15. Nước rửa bình sữa Dnee
16. Lót chống thấm 10 cái
17. Cây rửa bình sữa
𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆: 10 miếng tã quần Goldgi sơ sinh.
𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆: 4 thanh sữa Morinaga
𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆: 10 miếng tã dán sơ sinh Babies
Các mom có thể thay đổi một số món tùy thích ạ. Ib ngay cô Chang để được mua hàng nhé 😘
Quần áo bé sẽ thay đổi theo đợt nà 🥰

Main Menu